A NAGY TALÁLMÁNY

admin küldte be 2007. 01. 10., sze – 14:09 időpontban
Az élősködés, a kizsákmányolás ez idáig a kortársakkal szemben, a kortársak kárára, veszélyére, sérelmére történt. Noha beleszülettek kiszolgáltatottságaikba, és hajlamosak voltak elhinni, hogy „ez a világ rendje”, azért számolni kellett érzékenységükkel, indulataikkal, szembeszegülésükkel. Helyzetfelismerésük, öntudatosodásuk kiélezte az osztályharcot, erősítette a passzív ellenállást, sőt mindenfelé a világon mozgolódni, szervezkedni kezdtek, és felkelések, lázadások, forradalmak, sorát robbantották ki. Költséges rendfenntartó, fegyveres alakulatokkal, erőszakszervezetekkel tartották kordában a háborgó szervezkedőket a kiváltságos osztályok uralkodó csoportjai, majd egyre inkább áttértek a kevésbé erőszakos, korszerűbb befolyásolásra, a szellemi-érzelmi ráhatást – tehát ugyancsak erőszakot, de nem fizikait – alkalmazó manipulációra, ám ez a módszer sem kevésbé költséges. Emellett igen sok kellemetlenséggel, kényelmetlenséggel jár. Az emberek egyre kevésbé tűrik, hogy olyan javakat, amely őket illetné, bárki elsajátíthasson, ellenszolgáltatás nélkül. Sokat kellemetlenkednek tehát, hangos tüntetéseket szerveznek, kivonulnak az utcákra, beverik a kirakatokat, felborogatják az autókat – és egyáltalán: mind nehezebb velük egyezkedni, az utolsókig ragaszkodnak vagy az őket illető javakhoz vagy valamilyen ellenszolgáltatáshoz. S ekkor íme létrejött a Nagy Találmány. Köztudott, hogy a jövő nincs jelen a mában, s hogy a gondolatokban, tervekben, ábrándokban is minél kevésbé legyen jelen, arról gondoskodik a rövid távú kielégülésekre becélzott reklám s az ugyancsak rövid távú élvezkedések, szórakozások dömpingje. Nem nehéz felfogni, hogy az sincs jelen a mában, aki még nem született meg, s még kevésbé van jelen az, aki nem is fog megszületni, azaz, hogy ne szülessen meg, idejekorán belekaparták a küblibe. Mindezek a meg nem születettek s meg nem születendők nem szerveződnek osztállyá, nem alakítanak szakszervezetet, nem csődítenek össze zajos tüntetéseket, nem lázadoznak, nem verik be az ablakokat, s az autókat sem borogatják fel. Forradalmaiktól sem kell tartani, s egyáltalán: a kellemetlenkedéseiktől. Tehát ellenszolgáltatás nélkül az őket illető javakat kell elsajátítani. És szent a béke a kortársakkal, elsajátítás miatt nincs tovább egymásnak kellemetlenkedés. Sőt kedvük szerint csatlakozhatnak a privilegizáltak hadához ők is: az utódaikat illető javakat elsajátíthatják ellenszolgáltatás nélkül. Több kövér légy egyetlen csapásra: - az élősködés (kizsákmányolás) minden korábbinál bővebben tejelő formája biztosítva; - senki sincs rászorulva ezentúl, hogy kortársán élősködjék, az osztálybéke akár véglegesíthető; - bárki részesülhet a történelmi uralkodó osztályok privilégiumaiban (elsajátíthat másokat illető javakat ellenszolgáltatás nélkül) -, akár az egész társadalom; - a történelmi élősködők hatalmát megdönthette a megraboltak forradalma, ám akik nem születtek meg, azok a megraboltak soha nem fognak barikádot építeni… És így tovább…

Címkék