ПОДКРЕПА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГИОНИ НА ЕС

С ПОДПИСАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ!

Става дума за вас, вашите предци и вашите потомци.

Става дума за вашето наследство и бъдеще.

Нашето бъдеще.

За разнообразна и правилна Европа.

ЗАЩО ДА ПОДДЪРЖА ИНИЦИАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИОНИ?

Искаме да постигнем, че политиката за регионално развитие на ЕС отделя специално внимание на региони с национални, етнически, културни или езикови характеристики, които са различни от тези на околните региони (известни също като национални региони).

Желаният начин за прилагане на това изисква „специално внимание“ би било създаването на отделна схема за финансиране в рамките на политиката за регионално развитие на ЕС, която да бъде достъпна пряко и изключително за националните региони.

Искаме Европейският съюз активно да допринесе за поддържането на богатото културно и езиково многообразие на ЕС, като предоставя подходяща финансова подкрепа за националните региони, за да запазят собствения си специфичен език, култура и идентичност в техните съответни родини.

Да направим тази инициатива успешна, тъй като европейското културно многообразие е представено не само от държави, но и от национални региони, които понастоящем не са признати от ЕС.

Инициативата не е за защита на малцинствата. Ние, общностите, населяващи национални региони, сме народи и нации. Ние представляваме мнозинството в съответните ни страни и го запазваме от стотици години.

Обединените национални региони са основна сила в Европа. Да действаме съответно! Нека гласът ни да бъде чут в Брюксел!

Крайният срок за събиране на подписи е 7 Mай 2021 г.

Отнема само една минута, за да променим общото ни бъдеще към по-добро!