SUPORT A LES REGIONS NACIONALS DE LA UE

SIGNANT LA INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA!

Es tracta de vosaltres, els vostres avantpassats i els vostres descendents.

Es tracta del vostre patrimoni i futur.

El nostre futur.

Per una Europa diversa i encertada.

PER QUÈ DONAR SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA DE LES REGIONS NACIONALS?

Volem aconseguir que la política de desenvolupament regional de la UE concedeixi una atenció especial a les regions amb característiques nacionals, ètniques, culturals o lingüístiques diferents de les de les regions circumdants (també regions nacionals).

La forma desitjable d’aplicar aquesta requerida “atenció especial” seria l’establiment d’un esquema de finançament independent dins de la política de desenvolupament regional de la UE, que seria accessible directament i exclusivament a les regions nacionals.

Volem que la Unió Europea contribueixi activament a mantenir la rica diversitat cultural i lingüística de la UE, proporcionant un suport financer adequat a les regions nacionals per preservar la seva pròpia llengua, cultura i identitat específiques dins de les seves respectives pàtries.

Farem que aquesta iniciativa tingui èxit, ja que la diversitat cultural a Europa està representada no només pels estats, sinó també per les regions nacionals que actualment no estan reconegudes per la UE.

La iniciativa no tracta de protegir les minories. Nosaltres, les comunitats que habitem regions nacionals, som pobles i nacions. Representem la majoria a les nostres respectives pàtries i hem conservat aquesta majoria des de fa centenars d’anys.

Les regions nacionals unides són una potència important a Europa. Actuem en conseqüència! Fem sentir la nostra veu a Brussel·les!

El termini per a la recollida de signatures és el 7 de Maig de 2021.

Invertint-hi només un minut millorarem el nostre futur comú!