PODPORA NÁRODNÍCH REGIONŮ EU

PODPISEM INICIATIVY EVROPSKÝCH OBČANŮ!

JE TO O VÁS, VAŠICH PŘEDKůA VAŠICH POTOMKŮ.

O VAŠEM DĚDICTVÍ A BUDOUCNOSTI.

O NAŠI BUDOUCNOST.

PRO ROZMANITOU A SPRAVEDLIVOU EVROPU.

PROČ PODPOROVAT INICIATIVU OBČANŮ PRO NÁRODNÍ REGIONY?

Chceme dosáhnout toho, aby politika regionálního rozvoje EU věnovala zvláštní pozornost regionům s národními, etnickými, kulturními nebo jazykovými vlastnostmi, které se liší od okolních regionů (takzvané národní regiony).

Žádoucím způsobem jak dosáhnout “zvláštní pozornost” by bylo vytvoření samostatného systému financování v rámci politiky regionálního rozvoje EU, který by byl přístupný pro národní regiony přímo a výhradně.

Chceme, aby Evropská unie aktivně přispívala k zachování bohaté kulturní a jazykové rozmanitosti EU poskytováním náležité finanční podpory národním regionům na zachování jejich vlastního jedinečného jazyka, kultury a identity ve svých domovských zemí.

Udělejme tuto iniciativu úspěšnou, protože kulturní rozmanitost Evropy představují nejen státy, ale také národní regiony, které EU v současnosti neuznává.

Tato iniciativa není o ochraně menšin. My, komunity obývající národní regiony jsme lidé a národy. Zastupujeme většinu v našich domovských zemích, a tuto většinu zachováváme již celá staletí.

Sjednocené národní regiony jsou hlavní velmocí v Evropě. Jednejme podle toho! Ať šlyší náš hlas v Bruselu!

Lhůta pro sběr podpisů je 7. květen 2021.

Pouze jedna minuta a naše budoucnost se změní k lepšímu!