ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΕ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ!

Είναι για εσάς, τους προγόνους σας και τους απογόνους σας.

Είναι για την κληρονομιά και το μέλλον σας.

Το μελλον μας.

Για μια διαφορετική και νόμιμη Ευρώπη.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ;

Θέλουμε να επιτύχουμε ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με εθνικά, εθνοτικά, πολιτιστικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά που είναι διαφορετικά από αυτά των γύρω περιοχών (γνωστές και ως εθνικές περιοχές).

Ο επιθυμητός τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό απαιτείται «ιδιαίτερη προσοχή», θα ήταν η δημιουργία ενός χωριστού συστήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ, το οποίο θα ήταν προσβάσιμο άμεσα και αποκλειστικά στις εθνικές περιοχές.

Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας της ΕΕ, παρέχοντας κατάλληλη οικονομική υποστήριξη στις εθνικές περιφέρειες για να διατηρήσουν τη δική τους συγκεκριμένη γλώσσα, πολιτισμό και ταυτότητα στις αντίστοιχες πατρίδες τους.

Ας κάνουμε αυτήν την πρωτοβουλία επιτυχημένη, καθώς η πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης εκπροσωπείται όχι μόνο από κράτη, αλλά και από εθνικές περιοχές που δεν αναγνωρίζονται επί του παρόντος από την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία δεν αφορά την προστασία των μειονοτήτων. Εμείς, οι κοινότητες που κατοικούν σε εθνικές περιοχές, είμαστε λαοί και έθνη. Εκπροσωπούμε την πλειοψηφία στις αντίστοιχες πατρίδες μας, και διατηρούμε αυτήν την πλειοψηφία από εκατοντάδες χρόνια.

Οι εθνικές περιοχές ενωμένες είναι μια σημαντική δύναμη στην Ευρώπη. Ας ενεργήσουμε αναλόγως! Ας ακούσουμε τη φωνή μας στις Βρυξέλλες!

Η προθεσμία για τη συλλογή των υπογραφών είναι η 7η Μάιος 2021.

Χρειάζεται μόνο ένα λεπτό για να αλλάξουμε το κοινό μας μέλλον προς το καλύτερο!