TOETAB ELI RIIKLIKKE PIIRKONDI

AVALDAMISELE EUROOPA KODANIKE ALGATUSELE!

See on sinust, su esivanematest ja järeltulijatest.

See puudutab teie pärandit ja tulevikku.

Meie tulevik.

Sest mitmekesine ja õigustatud Euroopas.

MIKS TOETADA KODANIKE ALGATUST RIIKLIKES PIIRKONDADES?

Tahame saavutada, et EL regionaalarengupoliitikas pöörataks erilist tähelepanu piirkondadele, mille rahvuslikud, etnilised, kultuurilised või keelelised iseärasused erinevad ümbritsevate piirkondade (teise nimega rahvuspiirkonnad) omast.

Soovitav viis selle vajaliku „erilise tähelepanu” rakendamiseks oleks EL-i regionaalarengupoliitika raames eraldi rahastamisskeemi loomine, mis oleks otseselt ja eranditult riiklikele piirkondadele kättesaadav.

Soovime, et Euroopa Liit annaks aktiivse panuse ELi rikkaliku kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse säilitamisse, pakkudes riiklikele piirkondadele asjakohast rahalist tuge, et säilitada oma kodumaal konkreetne keel, kultuur ja identiteet.

Teeme selle algatuse edukaks, kuna Euroopa kultuurilist mitmekesisust ei esinda mitte ainult riigid, vaid ka rahvuspiirkonnad, mida EL praegu ei tunnusta.

Algatus ei seisne vähemuste kaitsmises. Meie, rahvuspiirkondi asustavad kogukonnad, oleme rahvad ja rahvad. Esindame enamust oma kodumaal ja oleme seda enamust säilitanud sadu aastaid.

Riiklikud piirkonnad, mis on ühendatud, on Euroopas suur jõud. Tegutseme vastavalt! Teeme oma hääle Brüsselis kuuldavaks!

Allkirjade kogumise tähtaeg on 7. maikuu 2021.

Meie ühise tuleviku paremaks muutmiseks kulub vaid üks minut!