TUKEE EU: N KANSALLISIA ALUEITA

ALLEKIRJOITTAMALLA EUROOPAN KANSALAISTEN ALOITE!

KYSE ON SINUSTA, ESI-ISISTÄSI JA JÄLKELÄISISTÄSI.

KYSE ON PERINNÖSTÄSI JA TULEVAISUUDESTASI.

TULEVAISUUDESTAMME.

MONIPUOLISTA JA OIKEUDENMUKAISTA EUROOPPAA VARTEN.

Miksi tukea kansalaisten aloitetta kansallisille alueille?

Haluamme, että EU: n aluekehityspolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota alueisiin, joilla on kansallisia, etnisiä, kulttuurisia tai kielellisiä ominaispiirteitä, jotka eroavat ympäröivien alueiden (eli kansallisten alueiden) ominaispiirteistä.

Suositeltava tapa toteuttaa tämä vaadittu "erityinen huomio" olisi perustaa erillinen rahoitusjärjestelmä EU: n aluekehityspolitiikkaan, joka olisi saatavissa suoraan ja yksinomaan kansallisille alueille.

Haluamme, että Euroopan unioni osallistuu aktiivisesti EU: n rikkaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen tarjoamalla asianmukaista taloudellista tukea kansallisille alueille oman erityisen kielen, kulttuurin ja identiteetin säilyttämiseksi kotimaassaan.

Tehdään aloitteesta onnistunut, koska Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta edustavat valtioiden lisäksi myös kansalliset alueet, joita EU ei tällä hetkellä tunnusta.

Aloitteella ei tähdätä vähemmistöjen suojelemiseen.Me, kansallisilla alueilla asuvat yhteisöt, olemme kansoja ja kansakuntia.Edustamme enemmistöä kotimaissamme ja olemme säilyttäneet sen enemmistön satojen vuosien ajan.

Yhdistyneenä kansalliset alueet ovat merkittävä voima Euroopassa.Toimitaansen mukaisesti!Tehdään äänemme kuultavaksi Brysselissä!

Allekirjoitusten keräämisen takaraja on 7. toukokuu 2021.

Yhteisen tulevaisuutemme muuttaminen parempaan vie vain minuutin.