SUPPORT EU NATIONAL REGIONS

FAN DE INITIATIVE FAN DE EUROPEESKE CITIZENS!

It giet oer jo, jo foarâlden en jo neiteam.

It giet oer jo erfgoed en takomst.

Ús takomst.

Foar in ferskaat en rjochtmjittich Jeropa.

Wêrom stypje de ynisjativen fan de boargers foar nasjonale regio’s?

Wy wolle berikke dat it regionaal ûntwikkelingsbelied fan 'e EU spesjaal omtinken jout oan regio's mei nasjonale, etnyske, kulturele of taalkundige skaaimerken dy't oars binne as dy fan' e omlizzende regio's (ek wol nasjonale regio's).

De winsklike manier om dit fereaske "spesjale oandacht" út te fieren, soe wêze it ynstellen fan in aparte finansieringsregeling binnen it regionale ûntwikkelingsbelied fan 'e EU, dat direkt en eksklusyf tagonklik soe wêze foar nasjonale regio's.

Wy wolle dat de Jeropeeske Uny aktyf bydraacht oan it behâld fan it rike kulturele en taalferskaat fan 'e EU, troch middel fan passende finansjele stipe foar nasjonale regio's om har eigen spesifike taal, kultuer en identiteit te behâlden yn har respektive heitelannen.

Litte wy dit inisjatyf suksesfol meitsje, om't it kulturele ferskaat fan Europa net allinich wurdt fertsjintwurdige troch steaten, mar ek troch nasjonale regio's dy't op it stuit net troch de EU erkend binne.

It inisjatyf giet net oer it beskermjen fan minderheden. Wy, de mienskippen dy't nasjonale regio's bewenne, binne folken en folken. Wy fertsjinwurdigje de mearderheid yn ús respektive heitelannen, en wy hawwe dy mearderheid sûnt hûnderten jierren behâlden.

Nasjonale ferienige regio's binne in grutte macht yn Jeropa. Litte wy hannelje! Litte wy ús stimme hearre yn Brussel!

De deadline foar it sammeljen fan hantekeningen is 7 maaie 2021.

It duorret mar ien minút om ús mienskiplike takomst foar it better te feroarjen!