PODRŽAVAJTE NACIONALNE REGIJE EU

POTPISAO POČETKA EUROPSKIH GRAĐANA!

Riječ je o vama, vašim precima i vašim potomcima.

Radi se o vašoj baštini i budućnosti.

Naša budućnost.

Za raznoliku i ispravnu Europu.

ZAŠTO PODRŽAVATI INICIJATIVU GRAĐANA ZA NACIONALNE REGIJE?

Želimo postići da politika regionalnog razvoja EU posebnu pozornost posveti regijama s nacionalnim, etničkim, kulturnim ili jezičnim karakteristikama koje se razlikuju od onih u okolnim regijama (aka nacionalnim regijama).

Poželjan način provođenja ove potrebne „posebne pozornosti“ bilo bi uspostavljanje posebnog programa financiranja u okviru politike regionalnog razvoja EU-a, koji bi bio dostupan izravno i isključivo nacionalnim regijama.

Želimo da Europska unija aktivno doprinese održavanju bogate kulturne i jezične raznolikosti EU-a, pružanjem odgovarajuće financijske potpore nacionalnim regijama za očuvanje njihovog specifičnog jezika, kulture i identiteta u njihovim domovinama.

Učinimo ovu inicijativu uspješnom jer europsku kulturnu raznolikost predstavljaju ne samo države, već i nacionalne regije koje EU trenutno ne priznaju.

Inicijativa nije zaštita manjina. Mi, zajednice koje nastanjuju nacionalne regije, smo narodi i nacije. Mi predstavljamo većinu u svojim domovinama i tu većinu sačuvamo već stotinama godina.

Ujedinjene nacionalne regije glavna su sila u Europi. Postupimo u skladu s tim! Neka se naš glas čuje u Bruxellesu!

Rok za prikupljanje potpisa je 7. svibanj 2021. godine.

Potrebna je samo jedna minuta da promijenimo našu zajedničku budućnost na bolje!