ATBALSTS ES VALSTU REĢIONUS

PARAKSTOT EIROPAS PILSOŅU INICIATĪVU!

Tas ir par jums, jūsu senčiem un jūsu pēcnācējiem.

Tas ir par jūsu mantojumu un nākotni.

Mūsu nākotne.

Par daudzveidīgu un likumīgu Eiropu.

KĀPĒC ATBALSTS PILSOŅU INICIATĪVU VALSTS REĢIONIEM?

Mēs vēlamies panākt, ka ES reģionālās attīstības politikā īpaša uzmanība tiek pievērsta reģioniem, kuriem raksturīgas nacionālās, etniskās, kultūras vai valodas iezīmes atšķiras no apkārtējo reģionu (pazīstami arī kā nacionālie reģioni) raksturīgajiem raksturlielumiem.

Vēlamais veids, kā īstenot šo vajadzīgo “īpašo uzmanību”, būtu atsevišķas finansēšanas shēmas izveidošana ES reģionālās attīstības politikā, kas būtu pieejama tieši un vienīgi valstu reģioniem.

Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība aktīvi piedalītos ES bagātīgās kultūras un valodu daudzveidības saglabāšanā, sniedzot pienācīgu finansiālu atbalstu valstu reģioniem, lai saglabātu savu specifisko valodu, kultūru un identitāti savās dzimtenēs.

Padarīsim šo iniciatīvu veiksmīgu, jo Eiropas kultūras daudzveidību pārstāv ne tikai valstis, bet arī valstu reģioni, kurus pašlaik neatzīst ES.

Iniciatīva nav domāta minoritāšu aizsardzībai. Mēs, kopienas, kas apdzīvo nacionālos reģionus, esam tautas un tautas. Mēs pārstāvam vairākumu savās dzimtenēs, un mēs esam to saglabājuši jau simtiem gadu.

Nacionālie reģioni, kas ir apvienoti, ir liela vara Eiropā. Rīkosimies atbilstoši! Paudīsim mūsu balsi Briselē!

Parakstu vākšanas termiņš ir 2021. gada 7. maijs.

Ir vajadzīga tikai viena minūte, lai mainītu mūsu kopējo nākotni uz labo pusi!