WSPIERAJ REGIONY KRAJOWE UE

PODPISZ INICJATYWĘ EUROPEJSKICH OBYWATELI!

CHODZI O CIEBIE, O TWOICH PRZODKÓW I POTOMKÓW.

CHODZI O TWOJE DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ.

DLA ZRÓŻNICOWANEJ I SPRAWIEDLIWEJ EUROPY.

DLACZEGO WSPIERAĆ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ DLA REGIONÓW NARODOWYCH?

Chcemy, aby polityka rozwoju regionalnego UE zwracała szczególną uwagę na regiony o cechach narodowych, etnicznych, kulturowych lub językowych, które różnią się od właściwości otaczających regionów (zwanych także regionami krajowymi).

Pożądanym sposobem realizacji tej wymaganej „szczególnej uwagi” byłoby ustanowienie odrębnego systemu finansowania w ramach polityki rozwoju regionalnego UE, który byłby dostępny bezpośrednio i wyłącznie dla regionów krajowych.

Chcemy, aby Unia Europejska aktywnie przyczyniała się do utrzymania bogatej różnorodności kulturowej i językowej UE, zapewniając odpowiednie wsparcie finansowe dla regionów krajowych w celu zachowania ich własnego języka, kultury i tożsamości w obrębie ich ojczyzn.

Sprawmy, by inicjatywa ta zakończyła się sukcesem, ponieważ różnorodność kulturowa Europy reprezentowana jest nie tylko przez państwa, ale także przez regiony krajowe, które nie są obecnie uznawane przez UE.

Inicjatywa nie polega na ochronie mniejszości. My, społeczności zamieszkujące regiony narodowe, jesteśmy ludźmi i narodami. Reprezentujemy większość w naszych ojczyznach i zachowujemy tę większość od setek lat.

Zjednoczone regiony narodowe są wielką potęgą w Europie. Działajmy odpowiednio! Niech nasz głos usłyszy się w Brukseli!

Termin zbierania podpisów upływa 7 Maj 2021 r.

Zmiana naszej wspólnej przyszłości na lepsze zajmuje tylko minutę!