PODPORA NÁRODNÝCH REGIÓNOV EÚ

PODPISOM INICIATÍVY EURÓPSKYCH OBČANOV!

Je to o vás, vašich predkoch a vašich potomkoch.

O vašom dedičstve a budúcnosti.

O NAŠEJ BUDÚCNOSTI.

Za ROZMANITÚ A SPRAVODLIVÚ EURÓPU.

PREČO PODPORUJEME INICIATÍVU OBČANOV PRE NÁRODNÉ REGIÓNY?

Chceme dosiahnuť, aby politika regionálneho rozvoja EÚ venovala osobitnú pozornosť regiónom s národnými, etnickými, kultúrnymi alebo jazykovými vlastnosťami, ktoré sa líšia od okolitých regiónov ( takzvané národné regióny).

Žiaducim spôsobom, ako dosiahnuť „osobitnú pozornosť“ by bolo vytvorenie samostatného systému financovania v rámci politiky regionálneho rozvoja EÚ, ktorý by bol prístupný pre národné regióny priamo a výlučne.

Chceme, aby Európska únia aktívne prispievala k zachovaniu bohatej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti EÚ prostredníctvom poskytovania náležitej finančnej podpory národným regiónom na zachovanie ich vlastného jedinečného jazyka, kultúry a identity v rámci svojich domovských krajín.

Urobme túto iniciatívu úspešnou, pretože kultúrnu rozmanitosť Európy predstavujú nielen štáty, ale aj národné regióny, ktoré EÚ v súčasnosti neuznáva.

Táto iniciatíva nie je o ochrane menšín. My, spoločenstvá obývajúce národné regióny, sme ľudia a národy. Zastupujeme väčšinu v našich domovských krajinách a túto väčšinu si zachovávame už celé stáročia.

Spojené národné regióny sú hlavnou veľmocou v Európe. Konajme podľa toho! Nech počujú náš hlas v Bruseli!

Konečný termín podpisov je 7. máj 2021.

Iba jedna minúta, a naša budúcnosť sa zmení k lepšiemu!