PODPORA DRŽAVNIM REGIJAM EU

S POTPISOM POBUDE EVROPSKIH DRŽAV!

Gre za vas, vaše prednike in vaše potomce.

Gre za vašo dediščino in prihodnost.

Naša prihodnost.

Za raznoliko in pravično Evropo.

ZAKAJ PODPORO POBUDE DRŽAVLJANOV ZA NACIONALNE REGIJE?

Želimo doseči, da bi regionalna razvojna politika EU posebno pozornost namenila regijam z nacionalnimi, etničnimi, kulturnimi ali jezikovnimi značilnostmi, ki se razlikujejo od okoliških regij (aka nacionalne regije).

Zaželen način za izvajanje te zahtevane „posebne pozornosti“ bi bila vzpostavitev ločenega sistema financiranja v okviru regionalne razvojne politike EU, ki bi bil dostopen neposredno in izključno nacionalnim regijam.

Želimo, da Evropska unija dejavno prispeva k ohranjanju bogate kulturne in jezikovne raznolikosti EU z zagotavljanjem ustrezne finančne podpore nacionalnim regijam, da ohranijo svoj poseben jezik, kulturo in identiteto znotraj svojih domov.

Naj bo ta pobuda uspešna, saj evropsko kulturno raznolikost ne predstavljajo samo države, temveč tudi nacionalne regije, ki jih EU trenutno ne priznava.

Pobuda ne gre za zaščito manjšin. Mi, skupnosti, ki naseljujejo nacionalne regije, smo narodi in narodi. Zastopamo večino v naših domovinah in to večino ohranjamo že od sto let.

Združene nacionalne regije so največja sila v Evropi. Ukrepajmo v skladu s tem! Naj se glas sliši v Bruslju!

Rok za zbiranje podpisov je 7. maj 2021.

Potrebna je le ena minuta, da spremenimo skupno prihodnost na bolje!