PODRŠKA NACIONALNIM REGIONIMA EU

POTPISIVANJEM EVROPSKE GRAĐANSKE INICIJATIVE!

Radi se o vama, vašim precima i vašim potomcima.

Reč je o vašem nasleđu i budućnosti.

Našoj budućnosti.

Za raznoliku i ispravnu Evropu.

ZAŠTO PODRŽAVATI INICIJATIVU GRAĐANA ZA NACIONALNE REGIJE?

Želimo postići da regionalna razvojna politika EU posebnu pažnju posvećuje regionima sa nacionalnim, etničkim, kulturnim ili jezičkim karakteristikama koje se razlikuju od onih u okruženju (a.k.a. nacionalne regije).

Poželjan način za sprovođenje ove potrebne „posebne pažnje“ bilo bi uspostavljanje posebne šeme finansiranja u okviru politike regionalnog razvoja EU, koja bi bila dostupna direktno i isključivo nacionalnim regionima.

Poželjan način za sprovođenje ove potrebne „posebne pažnje“ bilo bi uspostavljanje posebne šeme finansiranja u okviru politike regionalnog razvoja EU, koja bi bila dostupna direktno i isključivo nacionalnim regionima.

Učinimo ovu inicijativu uspešnom, jer evropsku kulturnu raznolikost predstavljaju ne samo države, već i nacionalne regije koje EU trenutno ne priznaju.

Inicijativa nije zaštita manjina. Mi, zajednice koje nastanjuju nacionalne regione, smo narodi i nacije. Mi predstavljamo većinu u svojim domovinama i čuvamo je većinu od stotina godina.

Ujedinjene nacionalne regije glavna su sila u Evropi. Postupimo u skladu sa tim! Neka se glas čuje u Briselu!

Rok za prikupljanje potpisa je 7. maj 2021. godine.

Potreban je samo jedan minut da promenimo našu zajedničku budućnost na bolje!