ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ РЕГИОНИМА ЕУ

ПОТПИСИВАЊЕМ ЕВРОПСКЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ!

Ради се о вама, вашим прецима и вашим потомцима.

Реч је о вашем наслеђу и будуц́ности.

Нашој будуц́ности.

За разнолику и исправну Европу.

ЗАШТО ПОДРЖАВАТИ ИНИЦИЈАТИВУ ГРАЂАНА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕГИЈЕ?

Желимо постиц́и да регионална развојна политика ЕУ посебну пажњу посвец́ује регионима са националним, етничким, културним или језичким карактеристикама које се разликују од оних у окружењу (а.к.а. националне регије).

Пожељан начин за спровођење ове потребне „посебне пажње“ било би успостављање посебне шеме финансирања у оквиру политике регионалног развоја ЕУ, која би била доступна директно и искључиво националним регионима.

Желимо да Европска унија активно допринесе одржавању богате културне и језичке разноликости ЕУ, пружањем одговарајуц́е финансијске подршке националним регионима за очување њиховог специфичног језика, културе и идентитета у њиховим матичним државама.

Учинимо ову иницијативу успешном, јер европску културну разноликост представљају не само државе, вец́ и националне регије које ЕУ тренутно не признају.

Иницијатива није заштита мањина. Ми, заједнице које настањују националне регионе, смо народи и нације. Ми представљамо вец́ину у својим домовинама и чувамо је вец́ину од стотина година.

Уједињене националне регије главна су сила у Европи. Поступимо у складу са тим! Нека се глас чује у Бриселу!

Рок за прикупљање потписа је 7. Maj 2021. године.

Потребан је само један минут да променимо нашу заједничку будуц́ност на боље!