STÖD EU: S NATIONELLA REGIONER

GENOM ATT UNDERTECKNA DE EUROPEISKA MEDBORGARNAS INITIATIV!

Det handlar om dig, dina förfäder och dina ättlingar.

Det handlar om ditt arv och framtid.

Vår framtid.

För ett mångfaldigt och rättmätigt Europa.

VARFÖR STÖDJA MEDBORGARNAS INITIATIV FÖR NATIONELLA REGIONER?

Vi vill uppnå att EU:s regionala utvecklingspolitik ger särskild uppmärksamhet till regioner med nationella, etniska, kulturella eller språkliga egenskaper som skiljer sig från de i de omgivande regionerna (även nationella regioner).

Det önskvärda sättet att genomföra detta kräver en "särskild uppmärksamhet" som att inrätta ett separat finansieringssystem inom ramen för EU:s regionala utvecklingspolitik som skulle vara tillgängligt direkt och exklusivt för nationella regioner.

Vi vill att Europeiska Unionen aktivt ska bidra till att upprätthålla den rika kulturella och språkliga mångfalden i EU genom att ge tillräckligt ekonomiskt stöd till nationella regioner för att bevara sina egna språk, kultur och identitet i sina respektive hemländer.

Låt oss göra detta initiativ framgångsrikt, eftersom Europas kulturella mångfald inte bara representeras av stater utan också av nationella regioner som för närvarande inte erkänns av EU.

Initiativet handlar inte om att skydda minoriteter. Inom gränsen för våra länder bor även en del minoriteter, nationaliteter. Vi representerar majoriteten i våra respektive hemländer och vi har bevarat den majoriteten sedan hundratals år.

Förenade nationella regioner är en stark faktor i Europa. Låt oss agera i enlighet med detta! Låt vår röst höras i Bryssel!

Tidsfristen för insamling av underskrifter är den 7 maj 2021.

Det tar bara en minut att ändra vår gemensamma framtid till det bättre!